FENIX PROTECTOR 1
EPES
STURM

Knihy military tématika

105  |  11. 11. 2019, 20:10
Knihy military tématika
Afghánský syndrom 100,- Válka na Východě 100,- Partyzánem 120,- Malá kniha oo velkých bunkrech 180,- Stroj na smrt 150,- Opuštěná rota 150,- Červená četa 180,- Speciální operace 100,- Luftwaffe nad Amerikou 170,- Mezi hrdiny 170,- Encyklopedie speciálních jednotek 150,- Přepadová loď 16 99,- Osobně Praha (P5 Zličín, P4 Lhotka), Stochov okr. Kladno nebo poštou. Při platbě na účet hradím poštovné.

DVD military tématika

94  |  11. 11. 2019, 20:02
DVD military tématika
Kus á 70,- Pošta v ceně, osobní předání možné Praha (P5 Zličín, P4 Lhotka), Stochov okr. Kladno nebo poštou.

Vojenské os.automobily Tatra-Volha-VAZ-Škoda – ošetřování
Nabízím pro Vaši odbornou vojenskou knihovničku pěkně zachovalý technický předpis vydaný FMO v Praze v r. 1991 pod č. Aut-23-6. Předpis má formát A5 naležato, je vázaný v omyvatelných deskách, počet str. 222. Obsah příručky je patrný na obrázcích; zjednodušeně řečeno obsahem jsou druhy ošetřování automobilů, lhůty a časové normy ošetřování, plán postupu a technologie oprav, základní kontrolní a seřizovací údaje, mazací plány ad.. Jednotlivé části jsou od sebe barevně zboku odlišeny, aby se s knihou lépe pracovalo. Předpis nabízím tak, jak jsem jej kdysi sehnal pro sebe do své sbírky. Jedná se o poměrně obtížně sehnatelný manuál!

Umění jezdit: Zd.Treybal (Naše vojsko)

177  |  10. 11. 2019, 22:22
Umění jezdit: Zd.Treybal (Naše vojsko)
Kniha z oblasti automobilismu (branného sportu) vydaná nakladatelstvím Naše vojsko ve spolupráci se SVAZARMem 1956 v Praze v edici Velká knižnice motorismu sv. 9. Podtitulem knihy je Vysoká škola řidiče - Jízda za zhoršených podmínek - Sportovní jízda. Kniha je vázaná, má 200 str. v pevných deskách, vedle textu obsahuje černobílé obrázky. Jedná se o 1. vydání. Zachovalý sbírkový stav, drobné oděrky obalu a nečistoty hřbetu.

Soutěžní skladba vojáků ČSLA na II. Spartakiádě (1958)
Příručka formátu A4 od kolektivu učitelů tělesné přípravy VTA AZ Brno pro přípravu cvičenců-vojáků ČSLA k provedení soutěžní skladby na II. Celostátní spartakiádě v r. 1960. Brožuru tvoří 16 str. strojopisných pokynů a 20 str. schemat cvičení na ploše stadionu. Účelová publikace z ledna 1958 - dobová nesehnatelná raritka! Pěkný sbírkový stav.

V bojové zóně (historie spec. jednotek od r. 1945)
Kniha Robina Neillandse se zabývá východisky vzniku a rozvojem speciálních jednotek vybraných armád světa po roce 1945. Text doprovází příloha s černobílými fotografiemi. Na konci přehled speciálních jednotek ve světě, seznam zkratek a odkazy na literaturu. Vydal DEUS v Praze r. 2001 v 1. vydání jako vázanou publikaci v pevných laminodeskách se zakládací tkanicí, celkem 304 str. Zánovní kniha, téměř beze stop používání.

Vojáci studené války (uniformy, označení, hodnosti, militárie)
Pro sběratele uniforem a militárií nabízím zajímavou a nepostradatelnou knihu Vojáci studené války, která uvedenou problematiku rozděluje do tří skupin: vojska Varšavské smlouvy, vojska NATO a vojska neutrálních států. Jednotlivé armády států jsou popsány včetně bohatého barevného vyobrazení, které zaujímá 2/3 obsahu knihy na křídovém papíře (přes 300 stran). Text je český a paralelně anglický na 256 stranách. Nechybí odkazy na důležitou další literaturu. Knížka je vázaná v pevných omyvatelných deskách. Vydal Montanex Ostrava 2005. Kniha je nová.

Král Šumavy (pohraniční útvar SNB) - starší vydání
Známá kniha Rudolfa Kalčíka, s podtitulem Kapitola z kroniky pohraničního útvaru, popisující situaci na československo-bavorské hranici poč. 50. let u jednoho z pohraničních útvarů 9600. Román byl i předlohou pro stejnojmenný film (J. Vala, J. Švorcová, S. Remunda, J. Holý, R. Lukavský, V. Menšík ad.) z něhož jsou celostránkové fotografie, které doprovází text románu. Knihu vydalo Naše vojsko v Praze r. 1960 (1. vyd.), je vázaná v plátěných deskách, ale bez přebalu, který se nedochoval. Celkem 192 str. a 8 černobílých celostránkových fotopříloh. Vydáno v edici Za vlast! sv. 45. Zachovalý stav, drobné dobové nečistoty. Do Vaší knihovničky o pohraniční stráži!

Pohraničník-Stráž vlasti 1988 (PS - pohraniční stráž)
Knížečka, která vycházela každoročně o prázdninách jako letní čtení a která byla přílohou časopisu Pohraničník, obsahuje reportáže od útvarů PS a zejména povídky ze života pohraničníků, doplněné ilustracemi. Vydalo Naše vojsko Praha 1988 jako brožovaný sešitek se 160 stranami. Pěkný sbírkový stav do Vaší knihovničky o pohraniční stráži!

Bezpečnost B´84 + Signál (2 brožurky o SNB)

186  |  10. 11. 2019, 21:59
Bezpečnost B´84 + Signál (2 brožurky o SNB)
Knížečka Bezpečnost B vycházela každoročně o prázdninách jako letní čtení a byla přílohou časopisu Bezpečnost. Obsahuje reportáže od vybraných jednotek SNB (např. poříční oddíl, pyrotechnici) a zejména povídky ze života příslušníků SNB, doplněné ilustracemi. Vydalo Naše vojsko Praha 1984 jako brožovaný sešitek se 160 stranami. Zachovalý stav. Do Vaší knihovničky o SNB! Přidávám k tomu příběhy z archivů bezpečnosti a pohraniční stráže vydávané jako příloha časopisu Signál.

ARMYZDAR
A24

Ve službách lidu (fotopublikace o SNB a PS)

175  |  10. 11. 2019, 21:55
Ve službách lidu (fotopublikace o SNB a PS)
Velkoformátová publikace o činnosti složek Ministerstva vnitra ve fotografii. Kniha je tvořena kratší dobovou předmluvou na 18 str. a poté je zařazena rozsáhlá fotografická část se 391 černobílými fotografiemi (vznik SNB, Veřejná bezpečnost, Státní bezpečnost, Pohraniční stráž, Civilní obrana, Letecký oddíl MV, Požární ochrana, Rudá hvězda, Umělecká tělesa MV a rekreace). Kniha je vázaná v plátěnéných deskách s přebalem, má celkem 176 str., vydána v Našem vojsku v Praze 1971 v 1. vydání a v nákladu pouhých 15000 výtisků. Zánovní stav, přebal má v dolní části u hřbetu pár nepatrných natržení (nekazí dojem). Hezká dobová knížka do Vaší knihovničky o SNB a PS!

V.Táborský: Pan president se nám vrátil (E.Beneš)
Fotoreportážní brožurka o návratu našeho druhého prezidenta E. Beneše z válečného exilu ve Velké Británii do osvobozeného Československa. Text doprovázen černobílými reportážními fotografiemi. Vydalo Státní nakladatelství v Praze 1947 ve 2. vydání v sešívané vazbě o 36 str. Zachovalý sbírkový stav (nálepka na hřbetu obalu) do Vaší knihovničky moderních dějin.

Lidice - sestava 2 osvětových brožurek

185  |  10. 11. 2019, 21:46
Lidice - sestava 2 osvětových brožurek
Nabízím dvě dobové brožurky věnující se barbarskému vyhlazení hornické obce Lidice u Kladna, obce, která neměla žádnou přímou souvislost s atentátníky na říšského protektora. Brožurky vydány v účelových nákladech, nesou drobné stopy používání. Pěkný sbírkový stav do Vaší knihovničky moderních dějin.

Od Invaze k Ardenám (katalog k výstavě s fotografiemi)
Průvodce - katalog ke stejnojmenné výstavě v Moravském zemském muzeu u příležitosti 50. výr. vylodění spojenců v Normandii. Česko-anglický text s černobílými fotografiemi. Účelová sešivaná brožurka A5 na šířku o 32 str. Zachovalý stav.

Na Berlín! (od Odry k Berlínu-almanach vzpomínek)
Nabízím zájemci o druhoválečnou literaturu faktu dobovou knihu vzpomínek sovětských vojáků a jejich velitelů účastnících se bojů o Berlín a jeho dobytí. Vydalo Naše vojsko v r. 1949, kniha je vázaná, bohužel bez přebalu, má 264 str. a vzpomínky doprovází čenobílé perokresby anebo celostránkové ilustrace na křídovém papíře. Na konci je barevná dobová mapka Berlína, na předsádce jsou faksimile nápisů sovětských vojáků na sloupech Braniborské brány. První vydání. Pěkný zachovalý stav odpovídá stáří, některé stránky s textem jsou při dolním okraji mérně ušpiněné.

Směr Praha (1.čs.arm.sbor v SSSR-almanach vzpomínek)
Nabízím zájemci o druhoválečnou literaturu faktu dobovou knihu vzpomínek příslušníků 1. čs. armádního sboru v SSSR, účastníků SNP a sovětských vojáků a partyzánů osvobozujících Československo. Vydalo Naše vojsko v r. 1955 k 10. výročí osvobození Československa. Kniha je vázaná s přebalem a zakládací tkanicí, má 496 str. a vzpomínky doprovází čenobílé perokresby anebo celostránkové ilustrace na křídovém papíře. Na konci jsou barevné tabule s československými a sovětskými řády a vyznamenáními. První vydání s kontrolním kuponem. Pěkný zachovalý stav odpovídá stáří, přebal je mírně umouněný a drobně natržený.

Zborov (památník k 30. výr. bitvy u Zborova - 1947)
Velice pěkně sestavená kniha vzpomínek účastníků bitvy u Zborova (2. července 1917) a dobových projevů a úvah našich prvorepublikových politiků, jako vzpomínkový almanach. Text je doprovázen množstvím černobílých hlubotiskových fotografií vč. mapky bojiště. V redakční radě tohoto sborníku byli mj. František Langer a Josef Kopta (známí legionářští spisovatelé). Vydalo nakl. Čin v Praze v r. 1947 ve 3. upraveném a rozšířeném vydání jako vázanou publikaci v plátěných deskách s přebalem. Vydáno v edici Cestou k svobodě sv. 1. Krásně zachovalý téměř intaktní stav! Pro všechny zájemce o čs. legie. Ke knize ještě přidám zdarma brožurku s básní Zborov od legionáře Rudolfa Medka. Sešitek o 12 str. vydala v účelovém nákladu Československá obec legionářská.

Třetí říše - Albert Speer: Zápas s pravdou (vzpomínky)
Velmi obsáhlá kniha vzpomínek Alberta Speera, který byl hlavním Hitlerovým architektem a posléze zajišťoval fungování Říšské pracovní fronty (RAD). Kvalitní kniha novinářky Gitty Serenyové, která byla dobře hodnocena. Megakniha byla vydána v r. 1998 v nakladatelství BBart, je vázaná s přebalem, má celkem 808 stran doprovázených spoustou černobílých fotografií. Velmi zachovalý stav, přebal je na čelní straně vpravo uprostřed drobně poškrábán. Pův. cena 490 Kč. Knihou nic nepropaguji!

Rudá armáda - M.V.Frunze: Vybraná díla (1918-1925)
Kniha článků, dopisů a úvah z období let 1918-1925 napsaná jedním z velitelů Rudé armády Michailem Vasiljevičem Frunzem, po kterém je pojmenována řada vojenských univerzit a škol a učilišť v Rusku. Zajímavá dobová tiskovina vydaná k 35. výročí vzniku Sovětské armády. Vydalo Naše vojsko v Praze 1953, 1. vydání. Vázaná kniha bez přebalu, který chybí, se záložkovou tkanicí, 484 stran. Vcelku pěkný stav odpovídající stáří, horní část listů drobně zaprášená. Pěkná dobová záležitost do Vaší knihovničky.

1.sv.válka - Maršál Foch: Paměti (komplet I.+II.díl)
Nabízím starší knihu Maršál Foch: Paměti 1914-1918, I.+II. díl, vázaná, vydána nakl. Vl. Orel Praha 1921. Text je doprovázen množstvím černobílých fotografií a mapek z období 1. sv. války a tzv. západní fronty ve Francii a Německu. Celkově jsou obě knihy zachovalé a jejich stav odpovídá stáří, ve II.díle několik listů volných, ale žádný nechybí. Zajímavé a hledané původní vydání.

ARMYZDAR
A24
Podat nový inzerát ZDARMA
Přihlášení Registrace
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací