FENIX PROTECTOR 1

Pravidla

Pravidla inzerování

Dodržujte slušnost a zákony: Samozřejmě prvním pravidlem je slušnost a dodržování zákonů - vyvarujte se, prosím, urážlivých výroků, vyřizování účtů, propagace různých ilegálních politických hnutí a vůbec všech dalších věcí, které jsou v rozporu s obecnou slušností a zákony České republiky. Provozovatel serveru ARMYBURZA.cz nezodpovídá za podané inzeráty!

Dbejte pokynů správců webu: Správa ARMYBURZA.cz si vyhrazuje právo smazat jakýkoliv obsah webu, který je dle jejího názoru v rozporu se zákony, slušnými mravy nebo je jinak nevhodný. Zároveň si vyhrazujeme právo znemožnit přístup uživatelům, kteří se zachovají výše uvedeným způsobem, a to například zablokováním registrace, emailové schránky nebo IP adresy.

Inzerujte pouze do vhodných sekcí: Vkládejte, prosím, inzeráty pouze do odpovídajících kategorií.

Inzerujte jednu věc do jedné sekce pouze jednou: Za porušení pravidel slušného inzerování považujeme také opětovné vkládání stejného nebo podobného inzerátu do jedné kategorie několikrát za sebou a uživatelé, kteří to budou opakovaně dělat se vystavují nebezpečí zablokování svého účtu, případně IP adresy.

Inzerujte v rozumné míře: Server ARMYBURZA.cz je určen pro soukromou inzerci. Firmy, které chtějí na ARMYBURZA.cz nabízet více produktů, si u nás mohou pronajmout reklamní plochy. Nepřejeme si zbytečné zahlcování inzerce vkládáním několika po sobě jdoucích inzerátů od stejného uživatele. Obecně platí, že by neměly být v jedné sekci vloženy více než dva inzeráty od jednoho inzerenta za sebou. Obcházení limitů je považováno za porušení pravidel a narušitel se vystavuje zablokováním svého účtu.

Inzerujte pouze konkrétní zboží a služby: Je povoleno inzerovat pouze konkrétní předmět nebo službu. Bezplatná inzerce není (narozdíl od placené reklamy) určena k něčí propagaci, ale k přímému nákupu a prodeji. Do inzerátu tedy nevkládejte odkaz na www stránky apod.

Inzerujte tak, aby se zájemce dozvěděl zásadní informace již na ARMYBURZA: Je zakázáno vkládat inzeráty typu "napište si emailem o více informací". Text, který lze vložit k inzerátu, je dostatečně dlouhý k vyjádření drtivé většiny nabídek. Lákání emailů z lidí a maskování podezřelých činností u nás tolerovat nebudeme.

Zákaz animovaných obrázků: Je zakázáno vkládat animované GIFy - animace je vyhrazena pro reklamu a ne pro inzerci a mnoho uživatelů zbytečně obtěžuje.

Zákaz konkurence: Je zakázáno vkládat odkazy na jiné inzertní nebo aukční weby nebo jinak dělat reklamu konkurenci, tzn. webům stejně zaměřeným jako ARMYBURZA - pokud chcete prodávat přes ARMYBURZU, čiňte tak, prosím, přímo.

Vystupujte transparentně: Je zakázáno vytváření vícenásobných uživatelských účtů.

Uchovávání informací o inzerentech: U každého podaného inzerátu jsou ukládány kontaktní údaje inzerenta. Dané údaje slouží pouze k našim interním účelům (vytvoření uživatelského účtu, info mailing o produktech/projektech provozovatele apod.) a nebudou poskytnuta třetí straně. Na požádání uživatele budou uchovávané informace smazány z databáze.

Podat nový inzerát ZDARMA
Přihlášení Registrace