FENIX PROTECTOR 1
STURM
Zborov (památník k 30. výr. bitvy u Zborova - 1947)
Velice pěkně sestavená kniha vzpomínek účastníků bitvy u Zborova (2. července 1917) a dobových projevů a úvah našich prvorepublikových politiků. Text doprovázen množstvím černobílých hlubotiskových fotografií vč. mapky bojiště. V redakční radě tohoto sborníku byli mj. František Langer a Josef Kopta (známí legionářští spisovatelé). Vydalo nakl. Čin v Praze v r. 1947 ve 3. upraveném a rozšířeném vydání jako vázanou publikaci v plátěných deskách s přebalem. Vydáno v edici Cestou k svobodě sv. 1. Krásně zachovalý téměř intaktní stav! Pro všechny zájemce o čs. legie. Ke knize ještě přidám zdarma brožurku s básní Zborov od legionáře Rudolfa Medka. Sešitek o 12 str. vydala Československá obec legionářská.

Ve službách lidu (fotopublikace o SNB a PS)

993  |  13. 07. 2019, 16:40
Ve službách lidu (fotopublikace o SNB a PS)
Velkoformátová publikace o činnosti složek Ministerstva vnitra ve fotografii. Kniha je tvořena kratší tendenční předmluvou na 18 str. a poté je zařazena fotografická část se 391 černobílými fotografiemi (vznik SNB, Veřejná bezpečnost, Státní bezpečnost, Pohraniční stráž, Civilní obrana, Letecký oddíl MV, Požární ochrana, Rudá hvězda, Umělecká tělesa MV a rekreace). Kniha je vázaná v plátěnéných deskách s přebalem, má celkem 176 str., vydána v Našem vojsku v Praze 1971 v 1. vydání a v nákladu pouhém 15000 výtisků. Zánovní stav, přebal má v dolní části u hřbetu pár drobných natržení (nekazí dojem). Do Vaší knihovničky o SNB a PS!

Bezpečnost B´84 + Signál (2 brožurky o SNB)

1002  |  13. 07. 2019, 16:26
Bezpečnost B´84 + Signál (2 brožurky o SNB)
Knížečka Bezpečnost B vycházela každoročně o prázdninách jako letní čtení a která byla přílohou časopisu Bezpečnost. Obsahuje reportáže od vybraných jednotek SNB (např. poříční oddíl, pyrotechnici) a zejména povídky ze života příslušníků SNB, doplněné ilustracemi. Vydalo Naše vojsko Praha 1984 jako brožovaný sešitek se 160 stranami. Zachovalý stav. Do Vaší knihovničky o SNB! Přidávám příběhy z archivů bezpečnosti a pohraniční stráže vydávané jako příloha časopisu Signál.

Pohraničník-Stráž vlasti 1988 (pohraniční stráž)
Knížečka, která vycházela každoročně o prázdninách jako letní čtení a která byla přílohou časopisu Pohraničník, obsahuje reportáže od útvarů PS a zejména povídky ze života pohraničníků, doplněné ilustracemi. Vydalo Naše vojsko Praha 1988 jako brožovaný sešitek se 160 stranami. Zachovalý stav. Do Vaší knihovničky o pohraniční stráži!

Pohraničník-Stráž vlasti 1986 (pohraniční stráž)
Knížečka, která vycházela každoročně o prázdninách jako letní čtení a která byla přílohou časopisu Pohraničník, obsahuje reportáže od útvarů PS a zejména povídky ze života pohraničníků, doplněné ilustracemi. Vydalo Naše vojsko Praha 1986 jako brožovaný sešitek se 160 stranami. Zachovalý stav. Do Vaší knihovničky o pohraniční stráži!

Pohraničník-Stráž vlasti 1985 (pohraniční stráž)
Knížečka, která vycházela každoročně o prázdninách jako letní čtení a která byla přílohou časopisu Pohraničník, obsahuje reportáže od útvarů PS a zejména povídky ze života pohraničníků, doplněné ilustracemi. Vydalo Naše vojsko Praha 1985 jako brožovaný sešitek se 160 stranami. Zachovalý stav, desky brožurky jsou trochu víc ohmatané. Do Vaší knihovničky o pohraniční stráži!

Pohraničník-Stráž vlasti 1984 (pohraniční stráž)
Knížečka, která vycházela každoročně o prázdninách jako letní čtení a která byla přílohou časopisu Pohraničník, obsahuje reportáže od útvarů PS a zejména povídky ze života pohraničníků, doplněné ilustracemi. Vydalo Naše vojsko Praha 1984 jako brožovaný sešitek se 160 stranami. Zachovalý stav, první stránka je počmáraná, brožurka je celkově trochu umouněná s drobnými stopami po polití několika stran na konci (patrno na fotografiích). Do Vaší knihovničky o pohraniční stráži!

Král Šumavy (pohraniční útvar SNB) - novější vydání
Známá kniha Rudolfa Kalčíka s podtitulem "Kapitola z kroniky pohraničního útvaru" popisující situaci na československo-bavorské hranici poč. 50. let u jednoho z pohraničních útvarů 9600. Román byl i předlohou pro stejnojmenný film (J. Vala, J. Švorcová, S. Remunda, J. Holý, R. Lukavský, V. Menšík ad.) z něhož jsou fotografie, které doprovází text románu. Knihu vydalo Naše vojsko v Praze r. 1988 (8. vyd., mimo Naše vojsko 13.), je vázaná v plátěných deskách s přebalem. Celkem 224 str. a 10 černobílých polostránkových fotopříloh (fotografie až na jednu nejsou stejné, jako ty ve starším vydání v jiném mém inzerátu zde). Vydáno v edici Máj-Knižnice československé mládeže sv. 516. Zánovní stav. Do Vaší knihovničky o pohraniční stráži!

Král Šumavy (pohraniční útvar SNB) - starší vydání
Známá kniha Rudolfa Kalčíka s podtitulem "Kapitola z kroniky pohraničního útvaru" popisující situaci na československo-bavorské hranici poč. 50. let u jednoho z pohraničních útvarů 9600. Román byl i předlohou pro stejnojmenný film (J. Vala, J. Švorcová, S. Remunda, J. Holý, R. Lukavský, V. Menšík ad.) z něhož jsou celostránkové fotografie, které doprovází text románu. Knihu vydalo Naše vojsko v Praze r. 1960 (1. vyd.), je vázaná v plátěných deskách, ale bez přebalu, který se nedochoval. Celkem 192 str. a 8 černobílých celostránkových fotopříloh. Vydáno v edici Za vlast! sv. 45. Zachovalý stav, drobné dobové nečistoty. Do Vaší knihovničky o pohraniční stráži!

Elektrocentrála ESB-8x2B s benzínoelektrickým agregátem AB-8-T/230M
Dobová kopie příručky: Elektrocentrála ESB-8x2B s benzínoelektrickým agregátem AB-8-T/230M. Na tehdejší dobu velmi zdařilá kopie - dobře čitelné. Příručka má 37 stránek, dvě stránky příručky na jeden list kopie.
100 Kč Kontaktovat inzerenta 604 991 774

ARMYZDAR
A24
Vojáci studené války (uniformy, označení, hodnosti, militárie)
Pro sběratele uniforem a militárií nabízím zajímavou a nepostradatelnou knihu Vojáci studené války, která uvedenou problematiku rozděluje do tří skupin: vojska Varšavské smlouvy, vojska NATO a vojska neutrálních států. Jednotlivé armády států jsou popsány včetně bohatého barevného vyobrazení, které zaujímá 2/3 obsahu knihy na křídovém papíře (přes 300 stran). Text je český a paralelně anglický na 256 stranách. Nechybí odkazy na důležitou další literaturu. Knížka je vázaná v pevných omyvatelných deskách. Vydal Montanex Ostrava 2005. Kniha je nová.

M. V. Frunze: Vybraná díla (1918-1925)

1301  |  08. 07. 2019, 13:39
M. V. Frunze: Vybraná díla (1918-1925)
Kniha článků, dopisů a úvah z období let 1918-1925 jednoho z velitelů Rudé armády Michaila Vasiljeviče Frunzeho, po kterém je pojmenována řada vojenských univerzit a škol a učilišť. Zajímavá dobová tiskovina vydaná k 35. výročí vzniku Sovětské armády. Vydalo Naše vojsko v Praze 1953, 1. vydání. Vázaná kniha bez přebalu, který chybí, se záložkovou tkanicí, 484 stran. Vcelku pěkný stav odpovídající stáří, horní část listů drobně zaprášená. Pěkná dobová záležitost do Vaší knihovničky.

Albert Speer: Zápas s pravdou

1287  |  08. 07. 2019, 13:28
Albert Speer: Zápas s pravdou
Velmi obsáhlá kniha vzpomínek Alberta Speera, který byl hlavním Hitlerovým architektem a posléze zajišťoval fungování Říšské pracovní fronty (RAD). Kvalitní kniha novinářky Gitty Serenyové, která byla dobře hodnocena. Megakniha byla vydána v r. 1998 v nakladatelství BBart, je vázaná s přebalem, má celkem 808 stran doprovázených spoustou černobílých fotografií. Velmi zachovalý stav, přebal je na čelní straně vpravo uprostřed drobně poškrábán. Pův. cena 490 Kč. Knihou nic nepropaguji!

Na Berlín! (od Odry k Berlínu)

1273  |  08. 07. 2019, 13:17
Na Berlín! (od Odry k Berlínu)
Nabízím zájemci o druhoválečnou literaturu faktu dobovou knihu vzpomínek sovětských vojáků a jejich velitelů účastnících se bojů o Berlín a jeho dobytí. Vydalo Naše vojsko v r. 1949, kniha je vázaná, bohužel bez přebalu, má 264 str. a vzpomínky doprovází čenobílé perokresby anebo celostránkové ilustrace na křídovém papíře. Na konci je barevná dobová mapka Berlína, na předsádce jsou faksimile nápisů sovětských vojáků na sloupech Braniborské brány. První vydání. Pěkný zachovalý stav odpovídá stáří, některé stránky jsou při dolním okraji ušpiněné.

Směr Praha (1. čs. armádní sbor v SSSR)

1246  |  08. 07. 2019, 13:07
Směr Praha (1. čs. armádní sbor v SSSR)
Nabízím zájemci o druhoválečnou literaturu faktu dobovou knihu vzpomínek příslušníků 1. čs. armádního sboru v SSSR, účastníků SNP a sovětských vojáků a partyzánů osvobozujících Československo. Vydalo Naše vojsko v r. 1955 k 10. výročení osvobození Československa. Kniha je vázaná s přebalem a zakládací tkanicí, má 496 str. a vzpomínky doprovází čenobílé perokresby anebo celostránkové ilustrace na křídovém papíře. Na konci jsou barevné tabule s československými a sovětskými řády a vyznamenáními. První vydání s kontrolním kuponem. Pěkný zachovalý stav odpovídá stáří, přebal je mírně umouněný a drobně natržený.

Maršál Foch: Paměti (komplet I.+II.díl) - 1.sv.válka
Nabízím starší knihy Maršál Foch: Paměti 1914-1918 I.+II. díl, vázaná, vydána nakl. Vl. Orel Praha 1921. Text je doprovázen množstvím černobílých fotografií a mapek z období 1. sv. války a tzv. západní fronty ve Francii a Německu. Celkově jsou obě knihy zachovalé a jejich stav odpovídá stáří, ve II. díle několik listů volných, ale žádný nechybí. Zajímavé a hledané pův. vydání.

Encyklopedie 2. světové války: Piekalkiewicz (německy)
Nabízím zájemci o druhoválečnou historii vázanou encyklopedickou knihu J. Piekalkiewicze: Der Zweite Weltkrieg (Druhá světová válka). Kniha je v němčině (na obrázky a mapy to vliv nemá). Vydavatel Weltbild Verlag GmbH Augsburg 1993, vázaná s 1120 stranami, 2000 obrázků, přes 100 tabulek a map, větší rozměr 24,5 x 30,5 cm, pěkně zachovalá bez poškození.

Puška k98k

1324  |  07. 07. 2019, 21:12
Puška k98k
Dobrý den, prodám tuto těžko sehnatelnou knihu o pušce Mauser k98 z edice Propaganda z nakladatelství Mladá fronta. Sám jsem ji sháněl téměř 2 roky a sešly se mi teď dvě. Knížka je až na dvě drobné vady velice zachovalá. Lehce natržený hřbet a na jedné stránce je nějaký flek. Viz foto. Cena 400 plus 100 poštovné.
400 Kč Kontaktovat inzerenta 732 910 262

Publikace VIETNAM a KOREA

1321  |  07. 07. 2019, 18:28
Publikace VIETNAM a KOREA
Prodám publikace Concord a Osprey týkající se války v Koreji a Indočíně. Zaměřené primárně na uniformy, výstroj a výzbroj zúčastněných stran. Ceny viz fotka, více info není problém, kontakt na mail: jonasplatt@seznam.cz

Prodám (vyměním) vzácný kusovník (katalog) dílů
pro německý školní kluzák Kranich (Jeřáb) 108-30 B-2, vydaný v r. 1943. Je kompletní. K tomu je možné zakoupit i rozsáhlou výkresovou-výrobní dokumentaci kluzáku.

ARMYZDAR
A24
Podat nový inzerát ZDARMA
Přihlášení Registrace
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací